Skip to main content
Skip table of contents

Ontvangen Feedback

Introductie

In het "Ontvangen feedback" paneel kunnen beheerders feedback bekijken die is ingediend door gebruikers.

Benodigdheden

Dit paneel is alleen zichtbaar voor Beheerders. Klanten hebben geen toegang tot dit paneel.

Feedback paneel

Zodra het "Feedback" paneel is geopend, wordt er een tabel weergegeven met feedback die door gebruikers is verzonden. De tabel bevat de volgende kolommen:

  1. Naam van de gebruiker: Hier wordt de naam van de gebruiker weergegeven die de feedback heeft verstuurd.

  2. Datum: Dit is de datum waarop de feedback is verzonden.

  3. Feedback: In deze kolom staat de daadwerkelijke feedback die door de gebruiker is ingediend.

In de gebruikershandleiding wordt gebruikers gevraagd om feedback te geven over mogelijke verbeteringen en nieuwe functies voor de Voipconfig server. Suggesties voor verbeteringen en nieuwe functies kunnen worden ingediend via e-mail naar support@accensys.nl.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.