Skip to main content
Skip table of contents

Log Bestanden

Introductie

In het Log Bestanden paneel is het mogelijk om de inlog pogingen in te zien. Dit kan handig zijn het met onderzoeken van inlog problemen. Momenteel is er alleen een log de inlogpogingen.

Benodigdheden

Dit paneel is alleen zichtbaar voor Beheerders. Klanten hebben geen toegang tot dit paneel.

Inlog pogingen

In de lijst met inlogpogingen zijn de volgende gegevens zichtbaar:

  1. Tijd: Dit is het tijdstip van de inlogpoging.

  2. Gebruikersnaam: De naam van de gebruiker die heeft geprobeerd in te loggen.

  3. Organisatie: De organisatie waartoe de gebruiker behoort. Als "admin" wordt weergegeven, betekent dit dat het een beheerder is.

  4. Extern IP-adres: Het externe IP-adres van waaruit de inlogpoging is gedaan.

  5. Methode: De methode waarmee is ingelogd. Dit kan "ldap" zijn als LDAP-verificatie is ingeschakeld in de instellingen, "database" als databaseverificatie is gebruikt, of "database" voor inlogpogingen van klanten.

  6. Status: De status van de inlogpoging. Deze kan "Succes" zijn als de inlogpoging succesvol was, of "Wrong credentials" als de gebruikersnaam en/of het wachtwoord niet correct waren.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.