Skip to main content
Skip table of contents

Instellingen

Introductie

In het Instellingen paneel is het mogelijk om de instellingen van het Voipconfig portaal te wijzigen. Op deze pagina zullen de verschillende instellingen worden doorgenomen. Als het paneel is geopend, zijn aan de linker kant de verschillende instellingen groepen zichtbaar. In dit document zal elke instelling groep zijn eigen hoofdstuk hebben.

Benodigdheden

Dit paneel is alleen zichtbaar voor Beheerders. Klanten hebben geen toegang tot dit paneel.

Globale instellingen

De instellingen in deze groep zijn over het algemeen instellingen met de branding en wat overige instellingen

 • reseller_naam: Deze instelling wijzigt de naam die zichtbaar is wanneer de beheerder rechtsboven op hun naam klikt.

 • panel_naam: Dit is de tekst die zichtbaar is op de inlogpagina, in het browsertabblad en linksonder in de footer.

 • Reseller afbeeldingen: Hier kunt u logo's instellen voor het platform.

 • CACertURL: De URL waar de CA-bundel gedownload kan worden voor de toestellen. Als het CA-certificaat is ingesteld via het instellingenpaneel, zal de URL bijvoorbeeld http://<uw voipconfig url>/CAcert.crt zijn. Let op dat dit een http-URL is en geen HTTPS!

 • AutoprovisioningURL: De URL waar de toestellen hun configuratie kunnen ophalen, vaak https://<uw voipconfig url>/get/.

 • http_phone_warning: De Yealink T19P, Yealink T26P en de Yealink T28P hebben geen ondersteuning om de configuratie via HTTP op te halen. Bij de configuratie van deze toestellen wordt een waarschuwing weergegeven. Vul in dit veld de tekst in om de gebruikers te waarschuwen dat het gebruik van deze toestellen niet meer wordt ondersteund. HTML-opmaak is mogelijk in dit veld.

Authenticatie

Er zijn twee manieren om in te loggen als beheerder: via LDAP of via de lokale database. Bovendien is het mogelijk om DUO 2FA (Two-Factor Authentication) in of uit te schakelen en te configureren.

Database verificatie

Als het selectievakje is ingeschakeld voor databaseverificatie, kunnen beheerders inloggen die zijn aangemaakt in de Beheerdersgroep.

LDAP verificatie

Als het selectievakje voor LDAP-verificatie is ingeschakeld, kunnen de LDAP-instellingen worden gewijzigd. Beheerders kunnen dan inloggen met accounts uit bijvoorbeeld een Active Directory.

 • ldap_server: De LDAP-server waarmee verbinding moet worden gemaakt.

 • ldap_domain: Het LDAP-domein.

 • ldap_user: De LDAP-gebruiker die de gegevens kan verifiëren.

 • ldap_password: Het wachtwoord van de LDAP-gebruiker.

 • ldap_ou: De Distinguished Name (DN) van de organisatorische eenheid waarin de mogelijke gebruikers staan die mogen inloggen.

 • ldap_group: De Distinguished Name (DN) van de domeingroep waarin de gebruikers zich bevinden die mogen inloggen.

DUO 2fa

Wanneer de DUO 2fa-optie is ingeschakeld, wordt er een tweestapsverificatie uitgevoerd op het moment dat een beheerder probeert in te loggen.

Voer hier de vereiste gegevens in die je kunt vinden in het DUO-portaal.

Yealink RPS API

Om de koppeling met de Yealink RPS te laten werken, dienen hier de juiste gegevens te worden ingevoerd.

Bij het inloggen op het http://dm.yealink.com portaal kun je een API-service aanmaken. Voer de gegevens die je in de Yealink RPS vindt in de instellingen van het Voipconfig portaal in. De rps_api_url is https://api-dm.yealink.com:8443/.

Certificaten

Bij de certificaten kunnen verschillende certificaten worden aangepast die worden gebruikt door het Voipconfig portaal. Dit kan worden gebruikt om certificaten te vernieuwen wanneer ze bijna verlopen.

 • CA-certificaat: De CA-bundel van de Certificate Authority.

 • Signed SSL-certificaat: Het certificaat dat is uitgegeven door de CA.

 • Private key: De private key van het certificaat.

Let op! Wees voorzichtig bij het wijzigen van certificaten! Test eerst of het CA-certificaat werkt in een Yealink-toestel en of het Yealink-toestel werkt met het CA-certificaat. Neem contact op met support@accensys.nl voor ondersteuning hiermee.

Beheerders

Als de authenticatie van beheerders wordt uitgevoerd door middel van database-authenticatie, kunnen hier beheerders worden aangemaakt.

Wanneer een beheerder is aangemaakt, kunnen ze inloggen met "_adm_<naam>". Het wachtwoord dat is ingesteld, is niet meer zichtbaar.

Wanneer nieuwe beheerders zijn aangemaakt, is het handig om die beheerder te vragen hun wachtwoord te wijzigen bij hun eerste inlog. Dit kan worden gedaan door rechtsboven op hun naam te klikken en te kiezen voor het wijzigen van het wachtwoord.

Het "admin type" bepaalt of de beheerder wachtwoorden van andere beheerders kan wijzigen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.