Skip to main content
Skip table of contents

Fabrieksreset uitvoeren op Yealink Toestellen

Soms is het om technische redenen noodzakelijk om een Yealink-toestel terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

Na een fabrieksreset worden de configuratiebestanden automatisch volledig opnieuw ingeladen in het toestel vanuit de Voipconfig-server.

Dit document beschrijft hoe u Yealink-toestellen kunt resetten. Als u hierbij hulp nodig heeft, neem dan gerust contact op met onze supportdesk .

Vaste toestellen resetten

Let op: het is mogelijk dat uw toestel is doorgelust met uw computer, wat te zien is aan twee internetkabels die op het toestel zijn aangesloten. Als uw toestel is doorgelust met uw pc, zal tijdens de reset uw netwerkverbinding kortstondig wegvallen. Als er echter slechts één kabel is aangesloten, hoeft u zich hier geen zorgen over te maken.

Voor vaste toestellen met pijltjestoetsen houdt u de "OK"-toets gedurende 10 seconden ingedrukt. Als u een vast toestel heeft zonder pijltjestoetsen, houdt u de "Redial"-toets gedurende 10 seconden ingedrukt.

OK Toets

Redial Toets

Wanneer de knop gedurende 10 seconden is ingedrukt, verschijnt er een prompt met de vraag "Fabrieksreset uitvoeren?" Deze prompt kunt u accepteren.

Na het accepteren van de prompt zal het toestel worden herstart om alle configuratie-instellingen en data te wissen. Vervolgens stuurt het toestel een verzoek naar de Voipconfig-server voor de configuratie, het telefoonboek en eventuele achtergrondafbeeldingen. Dit proces kan maximaal 10 minuten duren."

Als het toestel na 10 minuten nog niet naar behoren functioneert, neem dan contact op met onze supportdesk."

Handset resetten

De configuratie en het telefoonboek van de handsets bevinden zich op het basisstation waarmee de handtoestellen zijn verbonden. Als er problemen zijn met de handtoestellen, kan het nodig zijn om het basisstation te resetten.

Reset vanaf aangesloten handtoestel

Om een reset uit te voeren, volg je de onderstaande stappen via een van de verbonden handtoestellen:

 1. Druk op de OK-toets om het hoofdmenu te openen.

 2. Ga naar Instellingen.

 3. Navigeer naar Systeeminstellingen.

 4. Selecteer Reset Basisstation.

 5. Voer de pincode in (vaak is dit 0000).

 6. Kies voor fabrieksreset en bevestig met OK.

 7. Bevestig het verzoek om de fabrieksreset uit te voeren met "Ja".

Reset vanaf basisstation

Als er geen handsets verbonden zijn met het basisstation, kan je de volgende stappen uitvoeren:

 1. Haal de stroom van het basisstation (Let op: het basisstation kan stroom krijgen via de internetkabel).

 2. Wacht 15 seconden.

 3. Houd de knop op het basisstation ingedrukt terwijl u de stroomkabel (of internetkabel) weer aansluit.

 4. Wacht tot alle drie de lampjes op het basisstation gaan branden en laat vervolgens de knop op het basisstation los.

Wachten na reset actie

Het basisstation zal worden herstart om alle configuratie-instellingen en data te wissen. Vervolgens stuurt het basisstation een verzoek naar de Voipconfig-server voor de configuratie en het telefoonboek. Dit proces kan maximaal 10 minuten duren.

Als het toestel na 10 minuten nog niet naar behoren functioneert, neem dan contact op met onze supportdesk."

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.