Skip to main content
Skip table of contents

Click to Dial werkt niet

Als click to dial niet funtioneerd kunt u de volgende stappen doorlopen.

  1. Check of er een koppeling actief is is met de telefoon centrale:

Red cactus troubleshooting 1.png

Ga naar Phone Connectors > Kwebbl(Uw telefooncentrale) > Klik op de Slider op Kwebbl te activeren. Als het actief is dan wordt een groen vinkje weergeven.

Als Click to Dial nog niet functioneerd met de geselecteerde hotkey(F7) Dan moet u click to dial opnieuw activeren. Zie onderstaande Gif:

Troubleshoot click2dial.gif

Als u op activate heeft geklikt dan moet u bij de popup als standaard app Bubble kiezen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.