Skip to main content
Skip table of contents

ASP Desktop gebruiker aanvragen

Om een nieuwe gebruiker aan te vragen stuurt u 5 werkdagen van tevoren een mail naar support@accensys.nl met hier in de volgende informatie.

  • voor en achternaam gebruiker.

  • van welke huidige gebruiker de rechten overgenomen kunnen worden, als dit niet kan graag expliciet aangeven tot welke programma`s en mappen de nieuwe gebruiker toegang moet hebben.

  • als Accensys ook de mail beheert graag aangeven of een mailadres gewenst is, en in welk format, welke Microsoft licentie en of er nog rechten nodig zijn op andere postvak(ken).

  • Als er via DUO 2factor authenticatie wordt afgenomen ontvangen wij ook graag het mobiele nummer waarop de 2factor authenticatie ingesteld dient te worden, dit kan ook op niet Nederlandse nummers geregistreerd worden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.