Skip to main content
Skip table of contents

VPN (Cisco Anyconnect) Dienstbeschrijving en Voorwaarden

Middels deze dienst kunnen wij gebruikers via een beveiligde verbinding laten maken met uw servers.

Definities

VPN
Een beveiligde verbinding waarmee u toegang kunt krijgen tot resources welke normaal niet van buitenaf bereikbaar zijn
Anyconnect

De applicatie van cisco die gebruikt word voor het opzetten van deze beveiligde verbinding

Inhoud

Middels deze dienst zorgt Accensys ervoor dat uw gebruikers veilig toegang kunnen krijgen tot niet publieke resources. Hierbij zorgt Accensys voor de benodigde cisco licenties.

Dienstverlening

Binnen deze dienst vallen de volgende zaken:

  • Inrichten van onze firewalls om deze toegang mogelijk te maken

  • Onderhoud op onze firewalls en regelmatig updaten van de gebruikte software van cisco

  • Ondersteuning van de gebruikers wanneer deze problemen ondervinden met het verkrijgen van toegang middels de VPN

Facturering

De maandelijkse kosten voor deze dienst worden, per applicatie, maandelijks achteraf gefactureerd. De prijs van deze dienst is gerelateerd aan het aantal gebruikers.

Contractduur en opzegging

Wanneer u met ons een contract sluit voor de dienst Aanvullende Standaard Applicaties is hierin een minimale contractduur van een jaar opgenomen. Na het aflopen van uw contractduur is opzegging per maand mogelijk, hierbij heeft u een opzegtermijn van één kalendermaand. Ook dient u hierbij rekening te houden met een verwerkingstijd van 2 werkdagen van uw opzegging. De volledige kalendermaand wordt geteld vanaf het moment dat wij uw opzegging verwerkt hebben. Uiteraard informeren wij u hierover bij het verwerken van uw opzegging.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.