Skip to main content
Skip table of contents

SendMarc Dienstbeschrijving en voorwaarden

Dienstbeschrijving voor Accensys DCM - DMARC Compliance Monitoring

Productnaam: Accensys DCM

Beschrijving: Accensys DCM, hierna te noemen DCM, is een krachtige DMARC-compliance tool die organisaties helpt om de beveiliging en authenticatie van hun e-mailinfrastructuur te verbeteren. DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) is een technische standaard die helpt bij het voorkomen van e-mailspoofing en phishing-aanvallen door te verifiëren dat de verzender van een e-mail daadwerkelijk geautoriseerd is om e-mails te verzenden namens het opgegeven domein. Deze tool wordt geleverd i.s.m. SendMarc.

Kenmerken en voordelen:

 1. DMARC-implementatie en monitoring: DCM zorgt voor het effectief implementeren van DMARC-protocollen op uw domeinen. Het monitort vervolgens de naleving ervan, inclusief rapportage over de prestaties van DMARC-instellingen.

 2. Identificatie van ongeautoriseerde activiteiten: Het platform detecteert en rapporteert verdachte of ongeautoriseerde e-mailactiviteit, waaronder pogingen tot spoofing, zodat wij snel maatregelen kunnen nemen om de beveiliging van uw e-mailinfrastructuur te verbeteren.

 3. Geavanceerde rapportage en analyse: DCM biedt rapportage en analyses over e-mailverkeer en DMARC-prestaties, waardoor u inzicht krijgt in de effectiviteit van uw beveiligingsmaatregelen en potentiële risico's kunt identificeren.

 4. Aanpassing en automatisering: Het platform maakt aanpassingen en automatisering van DMARC-configuraties en beleidsregels mogelijk, waardoor het beheer van uw e-mailbeveiliging efficiënter en effectiever wordt.

 5. Ondersteuning en deskundig advies: Het Accensys support-team biedt ondersteuning bij DMARC gerelateerde problemen. Ook kunt u bij onze engineers terecht voor deskundig advies voor bijvoorbeeld het toevoegen van nieuwe e-mailafzenders. Zij nemen het implementeren, optimaliseren en onderhouden van DMARC-protocollen voor uw domein uit handen.

Wat DCM niet doet:

 1. Actieve interceptie of inhoudsanalyse: DCM monitort en rapporteert alleen de metadata en authenticatie van e-mails volgens DMARC-richtlijnen. Het platform voert geen actieve interceptie uit van e-mailinhoud of analyseert de inhoud van e-mails niet voor andere doeleinden dan het verifiëren van de naleving van DMARC-protocollen.

 2. Opslag van e-mailinhoud: DCM slaat geen inhoudelijke gegevens van e-mails op, tenzij dit strikt noodzakelijk is voor het verifiëren van DMARC-naleving. E-mailinhoud wordt niet permanent opgeslagen of geanalyseerd voor andere doeleinden dan beveiligings- en compliance-controles.

 3. Garanties over Externe Diensten: DCM kan geen garanties bieden over de prestaties of beschikbaarheid van externe diensten die worden gebruikt in verband met DMARC-implementaties, zoals DNS-providers of e-mailinfrastructuur. Klanten worden aangeraden om de voorwaarden en SLA’s van externe dienstverleners te raadplegen voor meer informatie.

Hoe het werkt:

 1. Domeinactivatie: De huidige score van het domein wordt vastgesteld. Wij activeren het domein en configureren de vereiste DNS records in de portal waar uw domein is gehost. De huidige score van het domein wordt vastgesteld.

 2. DMARC Implementatie: SPF, DKIM en DMARC worden ingesteld met een ‘relaxte’ instelling. Hiermee wordt het e-mailverkeer niet onderbroken. De komende periode wordt er geanalyseerd welke e-mailafzenders er gebruikt worden op het ingestelde domein. Daarna wordt er toegewerkt naar een ‘P=Reject’, die ervoor zorgt dat het domein optimaal beveiligd is.

 3. Monitoring en Rapportage: Wij monitoren en analyseren DMARC-rapporten om inzicht te krijgen in de naleving van DMARC-richtlijnen en verdachte activiteiten te identificeren.

 4. Aanpassing en Optimalisatie: Wij passen dan de DMARC-configuraties aan op basis van onze verkregen inzichten en optimaliseren de beveiliging van uw e-mailinfrastructuur.

 5. DMARC Compliant: Nadat het ‘P=Reject’ beleid actief is wordt uw score nogmaals berekend. Is uw score 5/5 dan is uw domein DMARC-compliant en krijgt u hiervoor een DMARC-certificaat. Dit certificaat kunt u verspreiden op uw website en o.a. social media.

 

Toepassingen:

 • Bescherming tegen e-mailspoofing en phishing-aanvallen

 • Verbetering van e-mailbeveiliging en -authenticatie

 • Compliance met industriestandaarden en regelgeving (bijv. GDPR, HIPAA)

 

Overige aandachtspunten:

·         Buiten scope: Werkzaamheden m.b.t. het toevoegen, verwijderen of wijzigen van e-mailafzenders, bulkmail verzenders of andere e-mailtoepassingen, zoals websites vallen niet onder de dienstverlening. Deze werkzaamheden worden behandeld als een request for change (RFC).

·         Continuiteit: Wij kunnen alleen uw domeinbeveiliging garanderen als u ons op de hoogte houdt van wijzigingen aan uw e-mailomgeving. Gebeurt dit niet dan kan het zijn dan er ongewenst e-mail van uw domein wordt geblokkeerd en uw mailflow stagneert. Eventuele werkzaamheden die, aan de hand van het niet doorgeven van wijzigingen, ontstaan zullen ook worden behandeld als RFC.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.