Skip to main content
Skip table of contents

DUO Multifactor Authenticatie Dienstbeschrijving en Voorwaarden

De dienst Duo multi-factor authenticatie voorziet in een extra beveiligingsmethode, naast de standaard login/wachtwoord, voor de toegang tot uw netwerkinfrastructuur. Deze dienst voorziet in de optie om gebruik te maken van multi-factor authenticatie die wordt beheerd door Accensys.

Definities

Met Multifactor authenticatie (MFA, of ook wel 2FA) maakt u het inloggen op uw systemen veiliger.

Het verzekert u dat er, na inlogen met gebruikersnaam en wachtwoord, nog op een aanvullende manier om een bevestiging wordt gevraagd.
Accensys gebruik voor deze dienst de MFA van het merk Duo. Voordeel hiervan is dat Accensys deze MFA, anders dan de MFA diensten van Microsoft en Google, kan beheren.

Wanneer u gebruik maakt van de dienst Duo multifactor authenticatie installeert u een app op uw telefoon. Wanneer u wilt inloggen wordt er een signaal verstuurd naar uw telefoon en dient u de toegang in de app te bevestigen. Uiteraard dient u hiervoor eerst uw telefoon te ontgrendelen met het door u gekozen mechanisme (pincode, vingerafdruk, gezichtsherkenning etc.). U hoeft hierbij dus geen code op te zoeken en over te tikken zoals bij andere diensten vaak wel het geval is.

Inhoud

Wanneer u deze dienst afneemt van Accensys zorgen wij ervoor dat er voor uw gebruikers een account wordt aangemaakt en beheert. Het aanmaken en verwijderen van de gebruikers is onderdeel van deze dienst.

Deze dienst kan op veel plaatsen worden ingezet, bijvoorbeeld bij het opstarten van uw VPN verbinding, het inloggen op uw systeem, inloggen in applicaties etc. Wanneer u deze dienst afneemt maken wij met u afspraken over de diensten die middels deze dienst beveiligd dienen te worden.

Ook kunnen wij voor u inregelen dat de accounts voor deze dienst gekoppeld zijn aan uw Windows gebruikers.

Dienstverlening

Wanneer u deze dienst afneemt bij Accensys verzorgen wij de volgende werkzaamheden voor u:

  • Gebruikersbeheer (u kunt hiervoor wijzigingsverzoeken indienen bij de helpdesk)

  • Ondersteuning bij problemen met het gebruik hiervan

Daarnaast zijn er nog werkzaamheden waarvoor wij u de tijd die wij hieraan besteden zullen doorberekenen tegen het gangbare tarief voor support werkzaamheden. Wanneer u een service level agreement (SLA) afneemt bij Accensys vallen deze kosten onder contract.

  • Ondersteuning van gebruikers als deze bijvoorbeeld een nieuwe telefoon hebben (u kunt dit zelf overzetten naar een nieuwe telefoon als u nog over de oude telefoon beschikt)

  • Wijzigingen in de diensten waarvoor u gebruik maakt van Duo multifactor authenticatie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.