Skip to main content
Skip table of contents

Telefonie firewall instellingen

Als uw netwerkbeheer wordt gedaan door een andere dienstverlener kunt u dit artikel doorsturen daar desbetreffende dienstverlener. De toestellen dienen toegang te hebben tot onderstaande ranges en IP adressen.

Kwebbl telefooncentrale

Als er gebruik wordt gemaakt van de Kwebbl telefoon centrale dienen de volgende IP adressen en poorten toegestaan te worden:

Subnet: 185.19.236.0/22 (185.19.236.0 t/m 185.19.239.255).
SIP: 5060 TCP&UDP
SIP TLS: 5061 TCP&UDP
RTP: Alle UDP poorten
Webcalls: 443 TCP

FreePBX telefooncentrale:

Als er gebruik wordt gemaakt van een FreePBX telefooncentrale dienen de volgende IP adressen en poorten toegestaan te worden:

Subnet: 85.17.44.1/27 (85.17.44.1 t/m 85.17.44.30).
SIP: 5060 TCP&UDP
RTP: 10000 t/m 20000 UDP

Voipconfig configuratie server

Voor het ophalen van de Yealink-configuraties en het Yealink-telefoonboek dienen de volgende IP-adressen en poorten te worden toegestaan:

Voipconfig.globalvoip.nl:
IP-Adres: 85.17.44.26
HTTP: 80 TCP
HTTPS: 443 TCP

dm.yealink.com, api-dm.yealink.com, rps.yealink.com, updateyealink.com, updateyealink.lydis.com
IP-Adres: 52.29.124.181, 3.124.165.251, 93.95.7.0/24
HTTP: 80 TCP&UDP
HTTPS: 443 TCP&UDP

Andere netwerk instellingen

SIP ALG uitschakelen

SIP Application Layer Gateway (SIP ALG) moet zijn uitgeschakeld. Om te controleren of de instelling correct is uitgeschakeld, kunt u gebruikmaken van de SIP ALG Detector Tool.

sip-alg-detector.zip

Zorg ervoor dat u de SIP ALG Detector in hetzelfde netwerk en VLAN als de toestellen uitvoert.

Andere instellingen

  • Stateful Packet Inspection (SPI) dient uitgeschakeld te zijn.

  • Fragmented packets dient toegestaan te zijn.

  • Soms kan LLDP problemen veroorzaken met het ophalen van IP adressen op toestellen. Schakel in dat geval LLDP uit op de switch of de toestellen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.