Skip to main content
Skip table of contents

Telefonie Dienstbeschrijvingen en Voorwaarden

Met de dienst Voice over IP (VOIP) stelt Accensys u een virtuele telefooncentrale ter beschikking.

Definities

VOIP Centrale

Een virtuele telefooncentrale voor het afhandelen van uw gesprekken. Afhankelijk van uw wensen kennen wij deze in een tweetal smaken.

  • Kwebbl
    U krijgt een centrale met een beheerinterface waarbij u zelf in staat bent om de meeste zaken te beheren. Deze centrale beschikt voor de meeste klanten over alle benodigde functionaliteit

  • Accensys Pabx
    U krijgt dan een centrale met meer extra functionaliteiten. Deze word volledig door Accensys beheerd. Voor het doorvoeren van wijzigingen heeft u altijd een medewerker van Accensys nodig.

Inhoud

In beide gevallen verzorgt Accensys het beheer van de centrale en de toestellen voor u.

Dienstverlening

Accensys zorgt voor het correct functioneren van de centrale. Bij problemen met het functioneren van de centrale kunt u contact opnemen met de helpdesk om eventuele problemen op te lossen. Problemen met uw internet verbinding waardoor de centrale voor uw medewerkers niet bereikbaar is vallen buiten deze dienstverlening. Wanneer uw internet verbinding via Accensys is afgenomen vallen deze storingen onder de dienstverlening op uw internet verbinding.

Onder de dienstverlening valt ook de configuratie van en het beheer van de telefoontoestellen.

Wanneer u hier de voorkeur aan geeft kunnen de belkosten worden afgekocht voor een vast maandelijks bedrag (hieronder vallen GEEN gesprekken naar betaalde servicenummers en naar het buitenland, deze worden altijd aan u doorberekend)

Facturering

De maandelijkse kosten voor deze dienst worden maandelijks achteraf gefactureerd. De prijs van deze dienst is gebaseerd op een vast bedrag per centrale en een bedrag per toestel. Eventuele aanvullende diensten zoals meerdere telefoonnummers, nummerblokken, click-to-dial koppelingen en dergelijke worden op basis van het werkelijke gebruik aan u doorberekend. Belkosten worden conform het werkelijke gebruik aan u doorberekend.

Contractduur en opzegging

Wanneer u met ons een contract sluit voor de dienst VOIP is hierin een minimale contractduur van een jaar opgenomen. Na het aflopen van uw contractduur is opzegging per maand mogelijk, hierbij heeft u een opzegtermijn van één kalendermaand. Ook dient u hierbij rekening te houden met een verwerkingstijd van 2 werkdagen van uw opzegging. De volledige kalendermaand wordt geteld vanaf het moment dat wij uw opzegging verwerkt hebben. Uiteraard informeren wij u hierover bij het verwerken van uw opzegging.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.