Skip to main content
Skip table of contents

Backup Veelgestelde vragen

 1.  Alles staat in de Cloud, veilig toch?

  Vaak wordt gedacht dat omdat al deze data in de Cloud staat er ook automatisch back-ups zijn, dit is een onjuiste aanname. Microsoft is verantwoordelijk voor de infrastructuur (Cloud) en heeft de zorg dat uw data niet verloren gaat. De back-ups die Microsoft maakt zijn beter uit te leggen als volledige datacenter back-ups (voor eigen gebruik van Microsoft).

  Voorbeeld. Stel dat uw office omgeving draait in een datacenter in Nederland, dan maakt Microsoft een back-up/kopie van dit datacenter naar een datacenter in bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk. Mocht het datacenter in Nederland uitvallen, dan is uw data nog steeds beschikbaar en bereikbaar via dat andere datacenter en heeft Microsoft de tijd om het datacenter in Nederland weer te herstellen.

  Dit zijn dus niet het soort back-ups voor u als gebruiker als u een mailtje onbedoeld heeft verwijderd of voor herstel na aanvallen op uw data door kwaad willenden (denk aan bijvoorbeeld encryptie van de data zoals recent nog bij de KNVB). Microsoft zorgt dus alleen dat uw data (in welke vorm dan ook) ergens in de wereld op 2 of meer datacenters beschikbaar is of bewaard wordt.

  U bent eigenaar van uw data in de Office 365 omgeving. U bepaalt dus ook wat er mee gebeurt en bent daarom ook zelf verantwoordelijk voor het zorgen voor een back-up van de data indien u dat wenst, het is immers úw data.

 2. Ik heb OneDrive, dat is toch ook een back-up?

  OneDrive is geen back-up medium. OneDrive is beter te zien als een harddisk die beschikbaar is voor alle devices die aan een account gekoppeld zijn. Het synchroniseert de gegevens op het apparaat met de Office 365 omgeving, dus als een bestand wordt verwijderd of geïnfecteerd op een lokaal device, wordt die wijziging automatisch gesynchroniseerd in OneDrive en alle gekoppelde devices van het account. Met andere woorden, het bestand wordt automatisch en gelijktijdig verwijderd of geïnfecteerd op alle gesynchroniseerde devices.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.